Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Agenda 2016

het_onzichtbare_kind.jpg Symposium Het onzichtbare kind

Datum: 13 oktober 2016
Symposium voor professionals.
Locatie: GGZ Delfland Delft
Organisatie: Dessaur Trainingen en DOEL
Tijd: 12.30 – 17.30 uur
Doelgroep: Professionals werkzaam in de gezondheid)zorg, maatschappelijke ondersteuning, welzijn, onderwijs, kinderopvang of bij de gemeente

Inhoud: interactieve dag leer je hoe je signalen van huiselijk geweld, kindermishandeling of seksueel misbruik kunt herkennen en hoe je vervolgens moet handelen.

ZorgZijn-Werkt.png Workshop Positionering Ervaringsdeskundigheid

Datum : 27 oktober 2016

Locatie: Zorg Zijn werkt Zoetermeer
Organisatie: Zorg Zijn werkt Zoetermeer
Tijd: 14.00 – 17.00 uur
Doelgroep: HRM, P&O en (locatie)managers.

Inhoud: De workshop is bedoeld voor organisaties die zich oriënteren op het implementeren van het ervaringswerk in de eigen organisatie en voor organisaties die hiermee gestart zijn en tegen een aantal spanningen aanlopen.

locatie_utrecht_02_960x640.490x183.75.La

Opleiding Studiecentrum Bedrijf en Overheid - 5 daagse Opleiding Regisseur Huiselijk Geweld en Kindermishandeling – module 1

Datum: 1 november 2016
Locatie: Business Centre Nederland, BCN, Daltonstraat 100, Utrecht
Organisatie: SBO
Tijd: 9.00 – 13.00 uur
Doelgroep: professionals uit het werkveld onderwijs, politie, zorg, maatschappelijk werk.

Inhoud: Huiselijk geweld en kindermishandeling is een veelvoorkomend probleem in Nederland. Jaarlijks telt Nederland tussen de 160.000 en 200.000 slachtoffers en 100.000 daders van huiselijk geweld en kindermishandeling. Huiselijk geweld en kindermishandeling leidt vaak tot fysieke klachten, psychische aandoeningen, isolement (door schaamte over het geweld en het fysieke letsel) bij het slachtoffer en veroorzaakt tevens hoge maatschappelijke kosten. Geweld achter de voordeur is daarmee niet alleen een privéprobleem maar ook een publieke zaak.

registerplein.jpg
lvak.jpg

Congres Kindermishandeling en Huiselijk Geweld signaleren en melden, hoe doe ik dat?

Datum: 8 november 2016
Workshop Laat kindermishandeling geen leven lang pijn doen
Locatie: Utrecht, Domstad
Organisatie: LVAK en Registerplein
Tijd: 9.00 – 17.00 uur
Doelgroep: professionals uit het werkveld onderwijs, politie, zorg, maatschappelijk werk.

Inhoud: De Landelijke Vakgroep Aandacht functionarissen Kindermishandeling biedt ondersteuning aan haar leden bij het bewaken van continuïteit in het uitvoeren van hun taak, en verzorgt deskundigheidsbevordering op het gebied van aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld.

minor_in_leiden.jpg

Minor Kindermishandeling, neurobiologische gevolgen kindermishandeling

Datum: 16 november 2016
Gastdocent bijdrage: Geheim geweld en nu? langetermijngevolgen kindermishandeling
Locatie: Universiteit van Leiden
Organisatie: Universiteit van Leiden
Tijd: 9.00 – 11. 00 uur
Doelgroep: Bachelor studenten in de minor Kindermishandeling krijgen de kans zich te verdiepen in de verschillende facetten van dit actuele onderwerp. Ze volgen vakken bij Rechten, Geneeskunde, Pedagogiek en Psychologie.

congres_veilig_verder.png

Congres Veilig Verder

Resultaten van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling
Datum: 8 december 2016
Workshops Stilstaan bij herstel en De kracht van lotgenotencontact
Locatie: Jaarbeurs Utrecht
Organisatie: Federatie Opvang, Taskforce Kindermishandeling en Seksueel misbruik, Movisie, VNG en de Ministeries van VWS en V&J
Tijd : 9.00 – 17. 00 uur
Doelgroep: Gemeenteambtenaren, bestuurders, professionals, ervaringsdeskundigen en studenten in het vakgebied.Agenda 2017

kingnascholing.jpg Nascholing; Kindermishandeling en kwetsbare gezinsrelaties

Datum: Maandag 30 januari 2017
Locatie: Harderwijk
Organisatie: King nascholing in de Jeugdzorg, GGZ en onderwijs met de koppeling naar de praktijk.
Tijd: 13:00 - 16:30 uur
Doelgroep: CJG, hulpverleners die werken met ouders en kinderen
Inhoud: Herkennen, onderzoeken en valideren van geweld en het bespreken van verschillende instrumenten krijgt aandacht.

zorgzijnwerkt.jpg Werkgroep ervaringsdeskundigen Inzet ervaringsdeskundigheid binnen de organisatie: geïntegreerd of als aparte functie?

Datum : Dinsdag 21 februari 2017
Locatie: Zoetermeer
Organisatie: Zorg Zijn werkt
Tijd: 15.00 – 16.30 uur
Doelgroep: HRM, P&O en (locatie)managers.

Spiraal-Kleur-spectrum-vierkant-klein-1-

Internationale Vrouwendag Delft 2017 Ruimte voor vrouwen
Datum: Vrijdag 3 maart 2017
Locatie: Delft
Organisatie: 8 maart Comité Delft
Tijd : 19.00 – 21. 00 uur
Doelgroep: Ruimte voor vrouwen: Veel vrouwen die te maken hebben met (huiselijk) geweld, bevinden zich vaak in een afhankelijkheidspositie.

intlvrouwendag.jpg

Internationale Vrouwendag 8 maart VROUWEN- ACHTER GESLOTEN DEUREN
Datum: Woensdag 8 maart 2017
Locatie: Stedelijk College, Zoetermeer
Organisatie: Stichting Internationale Vrouwendag
Tijd: 19.00 – 22.00 uur
Doelgroep: Vrouwen
Inhoud: Vaak weten we niet wat er achter gesloten deuren gebeurt. Wat te denken van vrouwen die opgesloten zitten, vrouwen die worden mishandeld, vrouwen die zich moeten prostitueren, vrouwen die als slavin gehouden worden etc.

hogeschoolamsterdam.jpg

Themaweek Geweld in Afhankelijkheidsrelaties MWA - Hogeschool Amsterdam
Datum: Donderdag 9 maart 2017
Locatie: Hogeschool Amsterdam
Organisatie: Opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Hogeschool Amsterdam
Tijd: 9.00 – 12.00 uur
Doelgroep: Studenten opleiding

new_agenda_item.jpg

Week van Psychiatrie - Workshop Op weg naar Herstel

Datum: Donderdag 23 maart 2017
Locatie:
Rietveld Theater, Delft
Organisatie:
GGZ Delfland, Gemeente Delft e.a.
Tijd:
15.00 – 16.30 uur
Doelgroep:
Cliënten, professionals en belangstellenden

Inhoud: De kracht van ervaringsdeskundigheid en lotgenotencontact

perspektief.jpg

Voorlichtingsbijeenkomsten Herstel en ervaringsdeskundigheid

Stichting Perspektief

Datum: diverse data 2017
Locatie: Delft e.o.
Organisatie: Stichting Perspektief
Doelgroep: cliënten en medewerkers

nascholingkindermishandeling.jpg

Nascholing Kindermishandeling en kwetsbare gezinsrelaties
Datum: Woensdag 10 mei 2017
Locatie: Cerventes, Utrecht
Organisatie: King nascholing
Doelgroep: Professionals

new_agenda_item2.jpg

Voorlichtingsbijeenkomsten voor professionals over Kindermishandeling en huiselijk geweld

Datum: donderdag 18 mei, donderdag 12 oktober en dinsdag 9 november 2017

Locatie: Delft
Organisatie: Gemeente Delft, GGD Haaglanden, LVAK, Hameeda Lakho Training Coaching en Advies
Tijd: 13.00 – 17.00 uur
Doelgroep: professionals (lokale teams, maatschappelijk werk, welzijn, CJG, JGZ)

Inhoud: Plenair programma en workshoponderdelen; Langetermijngevolgen van kindermishandeling, Juridisch kader bij de meldcode, gespreksvoering met een acteur.

Aantal deelnemers: Maximaal 15 deelnemers

new_agenda_item3.jpg

Netwerkbijeenkomst voor aandachtsfunctionarissen

Datum: donderdag 2 november 2017

Locatie: Delft
Organisatie: Gemeente Delft, GGD Haaglanden, LVAK, Hameeda Lakho Training Coaching en Advies
Tijd 13.00 – 17.00 uur

Doelgroep: Aandachtsfunctionarissen kindermishandeling

Inhoud: Plenair programma en workshoponderdelen; Langetermijngevolgen van kindermishandeling, Juridisch kader bij de meldcode, Ouderschap/gezag en echtscheiding, de Meldcode concreet en concretiseren van signalen, Ouderenmishandeling "Je ziet het pas als je het gelooft", Ouderschap, gezag en scheiding

new_agenda_item4.jpg

Voorlichtingsbijeenkomst voor professionals van vrijwilligers en migrantenorganisaties

Datum: Dinsdag 31 oktober 2017

Locatie: Delft
Organisatie:
Gemeente Delft, GGD Haaglanden, LVAK, Hameeda Lakho Training Coaching en Advies 

Doelgroep: professionals van vrijwilligers- en migrantenorganisaties (voorveld)

Inhoud: Plenair programma met afsluitend een diner. Wat is 'samen veilig thuis'? Wat kan ik doen als ik een vermoeden heb van een onveilige thuissituatie? In deze bijeenkomst gaan we kijken naar de gevolgen voor kinderen, volwassenen en ouderen als het thuis niet veilig is.

ispcan.jpg

ISPCAN - International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect

15th European Regional Conference on Child Abuse & Neglect
Datum: Zondag 1- Woensdag 4 oktober 2017
Locatie: World Forum – Den Haag
Organisatie: GGD Haaglanden, Ispcan, Nespcan, World Health Organization
Doelgroep: professionals uit het werkveld onderwijs, politie, zorg, maatschappelijk werk en welzijn
Inhoud:Child abuse and neglect and domestic violence are universal health issues that leave a day-to-day legacy of individual suffering. It affects all social layers of our society.

new_agenda_item5.jpg

Lotgenoten Themadag Van Trauma naar Herstel

Datum: 24 november 2017 
Locatie: Hilton Hotel Den Haag

Organisatie: Academie voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid (voorheen Stichting Geheim Geweld ) Hameeda Lakho Training Coaching en Advies i.s.m. GGD Haaglanden.

Doelgroep: Lotgenoten, slachtoffers, clienten en getroffenen en professionals en belangstellenden
Inhoud: Plenair programma met workshoponderdelen m.b.t. traumaverwerking, herstel en kracht

Aantal deelnemers: Maximaal 150 deelnemers


studiecentrum.jpg

Opleiding Regisseur Huiselijk Geweld en Kindermishandeling – module 1
Datum: 7 november 2017
Locatie: Business Centre Nederland, BCN, Daltonstraat 100, Utrecht
Organisatie: SBO Studiecentrum Bedrijf en Overheid.

Doelgroep: professionals uit het werkveld onderwijs, politie, zorg, maatschappelijk werk.
Inhoud: Geweld achter de voordeur is niet alleen een privéprobleem maar ook een publieke zaak. Een sleutelrol ligt bij u als regisseur. Hoe werkt u samen met uw partners aan de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in uw gemeente?