Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Doel

Het versterken van de professionaliteit van medewerkers in tal van instellingen bij de Aanpak van Geweld in Afhankelijkheidsrelaties door gezamenlijk van en met elkaar te leren.

Duurzame verandering teweegbrengen in het stoppen van geweld door het versterken van contact met cliënten en het vergroten van het handelingsrepertoire. Onderzoeken van de professionele en persoonlijke moed die daarbij nodig is. Een betere samenwerking in de keten realiseren door structurele verandering van het werken aan het duurzaam stoppen van huiselijk geweld. Voor wie?

Sociale professionals uit jeugdzorg, Veilig Thuis, wijkteams, Raad voor de Kinderbescherming, politie, gedragsdeskundigen, schoolmaatschappelijk werkers, ervaringsdeskundigen, reclasseringswerkers, slachtofferhulp en anderen die te maken hebben met de aanpak van huiselijk geweld en het signaleren daarvan. We zetten de ervaringen van de deelnemers actief in om te leren in en van de keten.

Accreditatie

Voor de cursus is SKJ accreditatie aangevraagd. Naar behoefte wordt ook bij andere registers accreditatie aangevraagd.